Co robimy ?

reklama na pojazdach

Realizacje

Reklama na pojazdach
jest jedn┬▒ z najnowocze┬Âniejszych form reklamy to efektywny sposób bezpo┬Âredniego kontaktu z odbiorc┬▒,
Odpowiednio oznakowany samochód potrafi skutecznie przyci┬▒gn┬▒├Ž zarówno wzrok przechodniów oraz innych uczestników ruchu drogowego.
Samochód oklejony grafik┬▒ firmow┬▒ jest znakomit┬▒ mobiln┬▒ form┬▒ identyfikacji danej marki.
W  zale┬┐no┬Âci od potrzeb proponujemy naszym Klientom ró┬┐ne rodzaje rozwi┬▒za├▒ technologicznych.