Co robimy ?

konstrukcje stalowe

Realizacje

Najczęściej w formie wolnostojących nośników na jednej, dwóch lub więcej nogach. Tablice takie mogą być jedno lub dwustronne. 
Jak również płaskie mocowane bezpośrednio do elewacji w formie szyldów i tabic reklamowo informacyjnych.
Tablice reklamowe mogą być związane trwale z gruntem (wbetonowane w ziemię) lub wolnostojące (z fundamentem naziemnym).
Jest to ciągle technologia ciesząca się dużym zainteresowaniem ze względu na stosunkowo niski nakład finansowy oraz efektywność w docieraniu do potencjalnych klientów.