Co robimy ?

konstrukcje stalowe

Realizacje

Najcz├¬┬Âciej w formie wolnostoj┬▒cych no┬Âników na jednej, dwóch lub wi├¬cej nogach. Tablice takie mog┬▒ by├Ž jedno lub dwustronne. 
Jak równie┬┐ p┬│askie mocowane bezpo┬Ârednio do elewacji w formie szyldów i tabic reklamowo informacyjnych.
Tablice reklamowe mog┬▒ by├Ž zwi┬▒zane trwale z gruntem (wbetonowane w ziemi├¬) lub wolnostoj┬▒ce (z fundamentem naziemnym).
Jest to ci┬▒gle technologia ciesz┬▒ca si├¬ du┬┐ym zainteresowaniem ze wzgl├¬du na stosunkowo niski nak┬│ad finansowy oraz efektywno┬Â├Ž w docieraniu do potencjalnych klientów.