Co robimy ?

formy przestrzenne

Realizacje

Kszta┬│t nadajemy tworzywom takim jak: plexi, PCV, aluminium, metal czy lekki i trwa┬│y styrodur. Nasze plotery wycinaj┬▒ w tych materia┬│ach litery i formy przestrzenne. Dobór u┬┐ytego tworzywa podyktowany jest przede wszystkim wymogami konkretnego projektu i uwarunkowaniami technicznymi. Z poszczególnych elementów w ostatecznym efekcie powsta├Ž mo┬┐e: przestrzenny napis, plansza, kaseton, reklama obrotowa pylon lub otok na stacji benzynowej. swiat┬│o sprawia, ┬┐e wykonana reklama jest dobrze widoczna bez wzgl├¬du na por├¬ doby. W wielu bran┬┐ach, np. w gastronomii czy handlu ma to du┬┐e znaczenie. Dlatego wyci├¬te elementy mo┬┐emy pod┬Âwietli├Ž. Doskonale nadaj┬▒ si├¬ do tego celu litery i formy przestrzenne wykonane z plexi i PCV.
Do realizacji projektów wykorzystujemy materia┬│y g┬│adkie, matowe lub b┬│yszcz┬▒ce. blach├¬ , pcv, Mo┬┐liwo┬Âci kszta┬│towania i obróbki tych materia┬│ów s┬▒ praktycznie nieograniczone, gi├¬cie, ci├¬cie, frezowanie mechaniczne pozwalaj┬▒ na uzyskanie praktycznie dowolnej formy.